BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 15/05/2012 - 03:32

Tham dự Hội nghị liên trực chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh có ông Nguyễn Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các Ban HĐND, văn phòng UBND. Ông Võ Hùng Việt - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Theo dự kiến kỳ họp sắp tới có 12 nội dung trong chương trình nghị sự gồm: Tờ trình về thay thế Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 9.12.2009 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài; Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị xã đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phân loại đô thị; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Cũng tại kỳ họp sắp tới, UBND tỉnh đăng ký bổ sung 5 nội dung gồm: Quy định về lệ phí giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc Điều chỉnh mức thu tiền phí sử dụng đường bộ 785 trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cho biết, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12.7.2012 tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh.   

DUY ĐỨC