baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8.1930-1.8.2009): Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng có sự phát triển và trưởng thành về mọi mặt

Cập nhật ngày: 01/08/2009 - 06:05

Buổi họp mặt được tổ chức vào chiều 30.7.2009. Đến dự có đồng chí Lê Thị Bân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Bân và đồng chí Nguyễn Văn Nên được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Phát biểu ôn lại truyền thống 79 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Lê Minh Trọng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cho biết cách đây 79 năm, ngày 1.8.1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1.8”, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến ngày nay, đề rõ Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Tài liệu này phát hành đã gây được dư luận rộng lớn trong xã hội đương thời. Căn cứ vào đề nghị của Ban Tư tưởng –Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Thường vụ Bộ Chính trị (khoá VIII) đã chuẩn y lấy ngày 1.8 hằng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng… Tại Tây Ninh, Tỉnh uỷ đã thành lập Ban Tuyên truyền của tỉnh từ tháng 9.1945. 64 năm qua, cùng với cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà qua các thời kỳ cách mạng đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả trên lĩnh vực tư tưởng- văn hoá, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ địa phương… Tích cực chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phương thức tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từng bước được đổi mới và ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới tuyên truyền giáo dục, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà. Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng có sự phát triển và trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng của Đảng và của nhân dân, là lực lượng đáng tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh…

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân nhiệt liệt biểu dương những thành tích vẻ vang của đội ngũ các thế hệ ngành Tuyên giáo đã đạt được trong những năm qua, và nhắc nhở các cấp uỷ Đảng phải coi trọng hơn nữa công tác tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về cơ hội và thách thức của đất nước trong tình hình mới, nhất là khi đất nước ta hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới; thời gian tới, công tác Tuyên giáo cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) trong việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; ngành Tuyên giáo trong toàn tỉnh phải đóng vai trò là lực lượng chủ lực trong việc triển khai có hiệu quả cao Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Tại buổi họp mặt, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 32 đồng chí, trong đó có đồng chí Lê Thị Bân, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND tỉnh.  

D.H