BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930 – 15.10.2011)

Cập nhật ngày: 14/10/2011 - 11:33

Sáng ngày 14.10.2011, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 12 năm Ngày Dân vận của cả nước và hội thi cán bộ làm công tác “Dân vận khéo” lần thứ IV năm 2011. Đến dự có các đồng chí: Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Bênh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng của tỉnh và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và 16 đơn vị về tham dự hội thi.

Đồng chí Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân vận tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Minh Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu ôn lại truyền thống 81 năm công tác Dân vận của Đảng. Cách đây 81 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31.10.1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận, vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: “Trong các đảng bộ (từ Thành uỷ và Tỉnh uỷ) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về giới vận động”. Tháng 10.1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận của Đảng được xác định bao gồm Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật số 120 ra ngày 15.10.1949. Do đó Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 15.10 hằng năm là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

81 năm qua, công tác dân vận của cả nước nói chung và công tác dân vận của Đảng bộ Tây Ninh nói riêng đã để lại một kho tàng kinh nghiệm phong phú. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, Đảng đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng quần chúng để tạo dựng các phong trào lớn, khi thời cơ đến đứng lên giành chính quyền trong cả nước. Trong công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định phải lấy dân làm gốc.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh: “trong những năm qua hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tập trung hướng mạnh về cơ sở, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở hiện nay; đã vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; thực hiện có kết quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, vận động “quỹ Vì người nghèo”, xây tặng nhà “đại đoàn kết”, làm đường giao thông nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…”.

Sáng cùng ngày, Ban Dân vận Tỉnh uỷ cũng đã tổ chức hội thi cán bộ làm công tác “Dân vận khéo” lần thứ IV năm 2011 với 16 đơn vị tham gia hội thi.

TỐ TUẤN