BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật ngày: 03/02/2015 - 10:42

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Sáng ngày 3.2.2015, Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2015).

Tham dự buổi họp mặt có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lão thành cách mạng, Tỉnh uỷ viên qua các nhiệm kỳ; các đồng chí: Võ Văn Phuông- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Minh Trọng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu Thuỷ- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Hùng Việt- Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Trong diễn văn tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2.1930; nhấn mạnh Đảng ta ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

85 năm qua, Đảng ta luôn kiên định, trung thành với tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lênin, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, lãnh đạo cách mạng Việt Nam và nhân dân ta vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách và đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và những thắng lợi trong công cuộc đổi mới hiện nay;

Đưa đất nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến lầm than dưới ách đô hộ của thực dân thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Tây Ninh đã gắn bó máu thịt và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Từ những ngày đầu chỉ có vài đảng viên hoạt động nhỏ, lẻ, chủ yếu là tuyên truyền giác ngộ quần chúng, xây dựng và phát triển các tổ chức cảm tình với Đảng, đến nay Đảng bộ Tây Ninh đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Hiện toàn tỉnh có 30.540 đảng viên đang sinh hoạt ở 634 tổ chức cơ sở Đảng đã và đang lãnh đạo nhân dân Tây Ninh vững bước đi lên trên con đường xây dựng quê hương Tây Ninh giàu mạnh, và đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc CNH-HĐH tỉnh nhà.

Nhân buổi họp mặt này, Tỉnh uỷ đã trao Huy hiệu 65, 60, 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 26 đảng viên. Phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh đây là vinh dự lớn lao, là niềm tự hào không chỉ của riêng các đồng chí mà còn là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của toàn Đảng bộ Tây Ninh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng, gửi trọn niềm tin và mong muốn các đồng chí tiếp tục tích cực gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, tham gia giáo dục thế hệ trẻ về những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha anh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đưa Tây Ninh phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong thời gian tới.

TỐ TUẤN