BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Cập nhật ngày: 16/10/2014 - 10:28

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Buổi họp mặt diễn ra tại Nhà bia Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), vào ngày 15.10, nhân kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 – 15.10.2014).

Trước khi tổ chức buổi họp mặt, các đại biểu đã thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Bia Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam.

Phát biểu ôn lại truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh, trải qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, công tác dân vận tiếp tục phát huy nhiệm vụ của mình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân cũng yêu cầu hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ được giao, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân, đổi mới công tác dân vận, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

TỐ TUẤN