Họp thông báo chương trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Cập nhật ngày: 26/05/2020 - 22:32

BTNO - Chiều ngày 25.5, tại Phòng họp 1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thông báo thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Mai Văn Hải- Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo và phóng viên các báo Trung ương và địa phương, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp, ông Mai Văn Hải cho biết kỳ họp lần này sẽ xem xét, ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh, cụ thể gồm: sửa đổi, bổ sung về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh cũng xem xét về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Việc bãi bỏ Nghị quyết 42 của HĐND tỉnh Tây Ninh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 và Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019.

Kỳ họp sẽ được tổ chức ngày 29.5, tại Hội trường B Tỉnh ủy.

Tại buổi họp báo, một số phóng viên, lãnh đạo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đặt ra một số câu hỏi để làm rõ thêm một số bội dung như, tình hình thu, chi ngân sách tỉnh trong năm 2019; chế độ hỗ trợ đặc thù cho các đối tượng phòng chống dịch Covid- 19; vì sao thời gian Kỳ họp HĐND tỉnh lần này dời lại đến nay? v.v…

Đại Dương