BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 21/08/2014 - 09:47

Tại điểm cầu Tây Ninh, đồng chí Võ Hoàng Khải, UVTV Tỉnh ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Hội nghị đã nghe ông Bùi Thế Đức- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kỷ kiệm 45 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, đợt tuyên truyền triển khai bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11.2014 với mục đích: Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Gắn nội dung đợt sinh hoạt chính trị với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hiện, biểu dương những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, việc tổ chức các chương trình Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tập trung ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mỗi đơn vị, địa phương...

Đồng chí Võ Hoàng Khải, UVTV Tỉnh ủy- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn triển khai đến các chi bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cùng toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, chiến sĩ LLVT và toàn thể nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện.

Khắc Luân