baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Cập nhật ngày: 21/03/2016 - 06:00

Bà Nguyễn Thị Hương- Phó Chủ tịch UB.MTTQ thành phố Tây Ninh hướng dẫn về nội dung tổ chức lấy ý kiến của cử tri.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử cử đại biểu  HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thường trực UB.MTTQ các phường, xã, Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng ban quản lý ấp, khu phố dự hội nghị.

Các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thị Hương- Phó Chủ tịch UB.MTTQ thành phố triển khai hướng dẫn của UB.MTTQ thành phố về nội dung, chương trình, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức, hình thức trang trí, tỷ lệ cử tri… khi tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Tại hội nghị, UB.MTTQ thành phố Tây Ninh đã bàn giao tiểu sử tóm tắt của 62 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 cho UB.MTTQ phường, xã để chuẩn bị hội nghị lấy ý kiến.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến bắt đầu từ nay đến ngày 12.4.2016.

Quế Hương