Châu Thành:

Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 24/02/2021 - 15:01

BTNO - Chiều 23.2, Ban Thường trực UB. MTTQVN huyện Châu Thành tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 20121-2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, UB. MTTQVN huyện thông báo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Châu Thành được bầu 34 đại biểu. Trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 3 bước: Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND.

Sau 3 bước trên, cơ quan, đơn vị, tổ chức có người ứng cử đại biểu HĐND sẽ tiến hành làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Thời hạn nộp hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 chậm nhất là 17 giờ ngày 14.3.2021.

Thiện Nhân