Bộ Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

Cập nhật ngày: 02/12/2022 - 18:44

BTNO - Ngày 1.12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn thực hiện các nội dung TTTT thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Chủ trì hội nghị là hai Thứ trưởng Phạm Đức Long và Nguyễn Thanh Lâm. Tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, Tài chính, LĐTB&XH ....

Theo Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Đức Long, các cơ quan trung ương, các địa phương đang tích cực triển khai nội dung về thông tin và truyền thông trong phạm vi được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi Bộ cũng nhận được một số ý kiến phản ánh khó khăn, bất cập cần được tháo gỡ để thống nhất thực hiện.

Theo Thứ trưởng, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 69 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư sự nghiệp của ngân sách trung ương cho năm 2022, bao gồm các kế hoạch năm 2021 đã từng kéo dài sang năm 2022 của 3 CTMTQG. Đây là cơ sở pháp lý, là nguồn lực để thực hiện trong năm 2023 về các nội dung thông tin và truyền thông trong các CTMTQG.

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là tiến độ giải ngân của các chương trình này. Theo Thứ trưởng, việc giải ngân cơ bản còn khá chậm, hội nghị nhằm làm rõ những điều còn khó khăn vướng mắc khi thực hiện. Bộ TTTT nhận thức  việc quản lý nội dung chương trình, thực hiện các dự án là nhiệm vụ quan trọng.

Đến nay, Bộ cơ bản hoàn thành ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai thực hiện đến các cấp các ngành đúng quy định, đúng hướng dẫn. Từ đó, các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện năm 2023. Hội nghị nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và công tác về thông tin và truyền thông để cùng thống nhất thực hiện trong năm 2023.

Hội nghị triển khai 4 chuyên đề hướng dẫn: Thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Thực hiện các các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 10.1 và 10.2 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thời gian qua và công tác xây dựng kế hoạch, dự toán đề xuất năm 2023 trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025.

Ngô Tuyết