BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

Cập nhật ngày: 02/04/2010 - 05:52

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trình Chính phủ phê duyệt. Trong trường hợp đột xuất như tình huống phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội; thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm (chưa đến mức ban hành tình trạng khẩn cấp), Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch huy động theo kế hoạch huy động của Bộ Công an. Giám đốc Công an tỉnh được quyền quyết định huy động đối với đối tượng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chỉ đạo về việc huy động cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác công an, theo tinh thần chỉ thị này, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chuyển giao công nghệ tiên tiến và kết quả, thành tựu khoa học và công nghệ nhằm tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ công an nhân dân. Trong tình huống có nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định trưng mua đối với các công trình, hệ thống thiết bị, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc, tài sản của tổ chức, cá nhân, thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; trưng tập các nhà khoa học, chuyên gia khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an theo đề nghị của Bộ Công an.

UBND các cấp được giao nhiệm vụ huy động tiềm lực khoa học và phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của địa phương. Hằng năm dành một phần ngân sách đầu tư, mua sắm trang thiết bị khoa học và công nghệ cho cơ quan công an cùng cấp, góp phần phục vụ cho công tác bảo đảm giữ gìn trật tự ở địa phương.

PV