Huy động tối đa nguồn điện ở mức cao nhất

Cập nhật ngày: 31/05/2010 - 10:47
HTML clipboard

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục tập trung lực lượng, huy động ở mức tối đa các nguồn điện và phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư các nhà máy điện độc lập không thuộc ngành điện để đảm bảo có công suất và sản lượng điện ở mức cao nhất, đặc biệt trong thời gian từ nay đến trung tuần tháng 6 tới.

Trên cơ sở công suất và sản lượng điện được huy động ở mức tối đa, với yêu cầu đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, trong trường hợp vẫn buộc phải điều hòa, tiết giảm phụ tải hệ thống điện, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam sthực hiện kế hoạch tiết giảm theo nguyên tắc ưu tiên cung cấp điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, đảm bảo cung cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng theo danh sách do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Việc điều hòa, tiết giảm điện đối với các trường hợp thuộc diện tiết giảm phải đảm bảo nguyên tắc luân phiên, công bằng, không để xảy ra tình trạng mất điện liên tục, kéo dài ở một số khu vực và đối với một hộ sử dụng điện; đồng thời tuân thủ đúng trình tự tại Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện ban hành theo Quyết định số 39/2005 ngày 23.12.2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Trong bất cứ tình hình nào, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần có biện pháp phù hợp để có thể duy trì việc cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân ở mức cao nhất, nhất là thời điểm buổi tối. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm giám sát việc thực hiện sản xuất và cung cấp điện trên toàn hệ thống điện quốc gia.

(Theo VOV)