BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Gò Dầu: Hiệu quả từ mô hình liên kết 4 nhà

Cập nhật ngày: 04/08/2013 - 11:16
HTML clipboard

(BTN)- Nông dân tham gia mô hình liên kết 4 nhà thâm canh cây lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn vụ Hè Thu tiết kiệm chi phí sản xuất được hơn 1,5 triệu đồng/ha, giảm được 2,5 lần phun thuốc bảo vệ thực vật và lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình gần 2,4 triệu đồng/ha. Đó là kết luận của lãnh đạo Trạm Bảo vệ thực vật (BVTV) huyện Gò Dầu tại hội thảo đầu bờ, vừa mới được tổ chức tại xã Bàu Đồn.

Cánh đồng thực hiện mô hình liên kết 4 nhà thâm canh cây lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn vụ Hè Thu năm 2013 ở xã Bàu Đồn

Vụ Hè Thu này, được sự hỗ trợ của ngành chức năng và các doanh nghiệp (Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Công ty Syngenta Việt Nam Ltd), có 87 hộ nông dân ở xã Bàu Đồn tham gia mô hình liên kết 4 nhà, với tổng diện tích đất sản xuất là 103,7 ha. Trong đó có 25 ha nông dân sản xuất giống lúa OM 4218, số diện tích còn lại là giống OM 576. Nhìn chung, áp dụng mô hình liên kết 4 nhà, nông dân giảm chi phí đầu tư so với ngoài mô hình bình quân hơn 1,5 triệu đồng/ha do giảm lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và số lần phun thuốc. Nhờ canh tác đúng kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành chuyên môn nên lúa của nông dân trong mô hình phát triển tốt, cứng cây, ít sâu bệnh và năng suất cao hơn ngoài mô hình bình quân khoảng 200kg lúa/ha. Do giảm chi phí và tăng được năng suất, nên lợi nhuận của nông dân trong mô hình cao hơn ngoài mô hình gần 2,4 triệu đồng/ha.

Ngoài xã Bàu Đồn, nông dân hai xã Cẩm Giang và Phước Trạch của huyện Gò Dầu cũng tham gia mô hình liên kết 4 nhà. Ở xã Cẩm Giang có 105 hộ tham gia mô hình, với 207 ha đất sản xuất. Xã Phước Trạch có 99 hộ tham gia, với 233,5 ha đất sản xuất. Hiệu quả kinh tế của nông dân tham gia mô hình ở Cẩm Giang và Phước Trạch cũng tương tự như xã Bàu Đồn.

Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình liên kết 4 nhà cũng còn những mặt chưa được, như: Trình độ nông dân không đồng đều nên việc tiếp thu khoa học, kỹ thuật và ghi chép nhật ký sản xuất trên đồng ruộng còn hạn chế. Mối liên kết 4 nhà chưa đồng bộ, còn thiếu doanh nghiệp thu mua lúa, nên vẫn chưa đảm bảo “đầu ra” nông sản…

D.H