BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện uỷ Bến Cầu tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Cập nhật ngày: 22/08/2013 - 04:20

Đến nay, toàn Đảng bộ Bến Cầu có 1.481 đảng viên, chiếm 2,28% dân số trong huyện.

(BTNO)- Sáng 21.8, tại Hội trường Huyện ủy Bến Cầu đã diễn ra Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ 2010-2015. Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Võ Hùng Việt- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Bến Cầu đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà tích cực phấn đấu, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng thời khắc phục những khó khăn để tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra.

Nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định; chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học kéo giảm; an sinh xã hội được đảm bảo. Việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, về y tế, an toàn giao thông… được huyện duy trì thực hiện thường xuyên. Bình quân hàng năm, tổng giá trị sản xuất trong huyện tăng 14,35%. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng ngày càng tăng, hiện chiếm 41,27%.

Về công tác xây dựng Đảng, đã kết nạp được 219 đảng viên, đạt 73% Nghị quyết. Đến nay toàn Đảng bộ Bến Cầu có 1.481 đảng viên, chiếm 2,28% dân số trong huyện. Hàng năm đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90% (Nghị quyết đề ra 80% trở lên). Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nội địa và ngoại biên được giữ vững và ổn định.

Tuy nhiên, huyện vẫn còn 3 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt theo yêu cầu của Nghị quyết; kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa bền vững; nguồn thu ngân sách đạt thấp; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức xã hội, đoàn thể đạt thấp; hàng năm vẫn còn cơ sở Đảng xếp loại yếu kém.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Hùng Dũng – Quang Son