BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Châu Thành: Triển khai Luật Người cao tuổi và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 02/03/2013 - 03:12

(BTNO)- Sáng 1.3, UBND huyện Châu Thành đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Người cao tuổi và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Có 250 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể trong huyện; chủ tịch/phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện Hội Người cao tuổi của 15 xã, thị trấn... đã đến dự.

Các đại biểu nghe triển khai Luật

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Đào Thị Anh Tuyết, chuyên viên Sở Tư pháp triển khai Luật về Người cao tuổi và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Đối với Luật Người cao tuổi gồm có 6 chương, 31 điều, trong đó quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi, trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi. Riêng đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung 25 điều của Luật Phòng chống tham nhũng được ban hành năm 2007 và quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về vấn đề chống tham nhũng.

HT


 
Liên kết hữu ích