BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện DMC học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”

Cập nhật ngày: 02/03/2010 - 05:57

Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần, Ban Chỉ đạo 06 của huyện Dương Minh Châu đã chọn 2 đảng bộ xã Cầu Khởi và thị trấn Dương Minh Châu tiến hành tổ chức học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Đảng bộ thị trấn Dương Minh Châu có 171/177 đảng viên tham gia học tập (6 đồng chí già yếu được miễn) và 68 cán bộ, chiến sĩ LLVT chưa phải là đảng viên tham gia học tập. Đảng bộ xã Cầu Khởi có 123/134 đảng viên (11 đồng chí già yếu được miễn), và 126 cán bộ và quần chúng cốt cán tham gia học tập. Đảng bộ xã Cầu Khởi còn là đảng bộ được Huyện uỷ Dương Minh Châu chọn là cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm của huyện; mọi công tác chuẩn bị và quy trình tổ chức đại hội đã được tiến hành đúng quy định. Đại hội đảng bộ xã Cầu Khởi sẽ được chính thức tiến hành vào trung tuần tháng 3.2010.

Sau khi rút kinh nghiệm tổ chức học tập tại đảng bộ xã Cầu Khởi và đảng bộ thị trấn DMC, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã tổ chức 24 lớp học tập chuyên đề cho 1.800 đảng viên và 1.235 cán bộ chưa phải là đảng viên. Ban Chỉ đạo 06 của huyện đã phân công các thành viên trực tiếp báo cáo chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” tại các lớp học. Sau khi học tập nghiên cứu, từng cá nhân đảng viên, cán bộ sẽ viết bản thu hoạch và chương trình hành động. Chuyên đề cũng được tiến hành học tập rộng rãi ra quần chúng nhân dân toàn huyện trong thời gian tới.

KHẮC  LUÂN