BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện DMC: Vẫn còn băn khoăn về bảo hiểm y tế cho trẻ em

Cập nhật ngày: 15/10/2010 - 11:08

(BTNO) - Vừa qua, Ban Văn hoá xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với hai xã Bàu Năng và xã Phan của huyện Dương Minh Châu về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi.

Ông Đổng Ngọc Lập -  Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc cùng hai xã Phan và Bàu Năng (huyện DMC).

Báo cáo với đoàn giám sát, UBND hai xã Bàu Năng và Phan cho biết, trong 3 năm từ 2008 đến 2010, 2 xã đã tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về lợi ích thiết thực của việc mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, số người tham dự các buổi tuyên truyền rất ít, không đáng kể.

Về BHYT cho các đối tượng thuộc diện chính sách, đến nay 100% số hộ nghèo đã được cấp thẻ BHYT. Tỷ lệ trẻ em được cấp thẻ BHYT đạt hơn 90%. Tuy nhiên, cũng như ở một số địa phương khác, tỷ lệ hộ cận nghèo tham gia BHYT ở hai xã còn rất thấp, không đáng kể. Một số thành viên trong đoàn cũng bày tỏ sự băn khoăn về tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng BHYT, vì có nhiều dấu hiệu cho thấy, con số thực tế không cao như trong báo cáo.

Đoàn cũng đã có buổi làm việc với UBND huyện Dương Minh Châu để nghe lãnh đạo huyện báo cáo về những khó khăn, bất cập trong lĩnh vực BHYT.

Ông Đổng Ngọc Lập, Trưởng đoàn giám sát đã biểu dương những việc mà chính quyền và ngành Y tế Dương Minh Châu đã làm được trong thời gian qua. Những khó khăn, vướng mắc của địa phương sẽ được đoàn giám sát phối hợp với các cấp lãnh đạo và ban ngành tỉnh bàn bạc giải quyết trong thời gian tới.

Đ.V.T