Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Huyện Dương Minh Châu: Chuẩn bị chu đáo các bước cho công tác bầu cử 

Cập nhật ngày: 01/05/2021 - 21:48

BTNO - Ngày 29.4, Huyện Dương Minh Châu tổ chức 2 đoàn giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri đối với UBND các xã, thị trấn thuộc các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện.

Các xã Bàu Năng, Bến Củi, xã Phan gặp mặt ứng cử viên.

Đến nay toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định, bảo đảm nơi niêm yết trang trọng, cử tri thuận tiện đến xem. Việc tiếp nhận ý kiến của cư tri để kịp thời phản ánh về ban bầu cử cũng được quan tâm ghi nhận (có sổ, viết người trực) tại 219 điểm công cộng của 77 khu vực bỏ phiếu.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn của huyện đã đồng loạt phối hợp với Ủy ban bầu cử tại địa phương tổ chức hội nghị gặp mặt người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương thông qua Nghị quyết lập, công bố danh sách chính thức 498 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn để bầu 295 đại biểu và 52 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, bầu 32 đại biểu.

Các điểm niêm yết danh sách cử tri.

Theo đó, huyện Dương Minh Châu có 2 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh gồm: đơn vị bầu cử số 10 (Thị trấn, Suối Đá, xã Phan, Bàu Năng và Chà Là) có 5 ứng cử viên.  Đơn vị bầu cử số 11 (Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Ninh, Phước Minh) có 5 ứng cử viên.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh ấn định, huyện Dương Minh Châu thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 với 5 ứng cử viên gồm các huyện: Tân Biên, Tân Châu, thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu.

Hoa Hiệp