Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Huyện Dương Minh Châu: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 25/02/2021 - 14:20

BTNO - Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về trình tự, thủ tục, mẫu văn bản để thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tổ chức 3 hội nghị tại cấp cơ sở, gồm: Hội nghị họp ban lãnh đạo để dự kiến người giới thiệu ứng cử, hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử.

Các hội nghị này sẽ được tổ chức từ nay đến ngày 10.3.2021, đảm bảo đúng thành phần, nội dung và có phần biểu quyết. Những văn bản của 3 hội nghị phải được thực hiện đúng mẫu quy định.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng hướng dẫn việc lập hồ sơ người ứng cử, hướng dẫn đảng viên được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử. Thời gian chậm nhất để nộp hồ sơ ứng cử là ngày 14.3, tất cả các hồ sơ được thực hiện theo Hướng dẫn số 41 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Dương Minh Châu xác định số lượng người được giới thiệu ứng cử là 57 người. Dự kiến cơ cấu gồm: tổ chức chính trị 22 người, tổ chức xã hội 9 người, cơ quan nhà nước 17 người, lực lượng vũ trang 2 người, đơn vị sự nghiệp 3 người và tổ chức kinh tế 3 người.

Trong đó, nữ là 24 người (chiếm 42,11%); dưới 40 tuổi là 18 người; tái cử là 14 người. Căn cứ tỷ lệ dân số trên địa bàn huyện Dương Minh Châu sẽ có 32 người được bầu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trúc Ngân