Huyện Dương Minh Châu: Lấy ý kiến đóng góp văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp 

Cập nhật ngày: 03/06/2020 - 14:37

BTNO - Ngày 2.6, UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hơn 100 đại biểu là thành viên UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu và đại diện các tôn giáo, dân tộc, giới văn nghệ sĩ, Ban công tác Mặt trận các ấp, khu phố trong toàn huyện tham dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến.

Đại biểu tham dự hội nghị được gợi ý các nội dung trọng tâm cần thảo luận của dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ huyện Dương Minh Châu lần thứ XII; Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016–2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021–2025).

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp về phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Đối với Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cần chú trọng, tập trung nhiều hơn về nông nghiệp vì đây là lợi thế, tiềm năng của huyện; Quan tâm đến môi trường và khai thác mạnh về du lịch, nguồn lợi thủy sản tại hồ Dầu Tiếng.

 

Bạch Lê