BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu tiến hành bầu cử trưởng ấp/khu phố

Cập nhật ngày: 09/11/2014 - 10:57

Người dân ấp vùng sâu Phước Bình 2, xã Suối Đá tham gia bầu trưởng ấp.

Từ giữa tháng 9.2014, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã tiến hành hiệp thương, bình chọn ra 118 người tiêu biểu để giới thiệu ứng cử vào chức danh trưởng ấp/khu phố nhiệm kỳ 2014-2016. Trong đó có 50 người đương nhiệm chức vụ trưởng ấp/khu phố được tín nhiệm giới thiệu tái ứng cử nhiệm kỳ mới; 41 người tham gia ứng cử là đảng viên và 5 ứng cử viên là nữ.

Không khí tại các phòng bỏ phiếu diễn ra dân chủ và an toàn. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, hầu hết cử tri huyện Dương Minh Châu đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân.

Khắc Luân