Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Huyện Dương Minh Châu tổ chức gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Cập nhật ngày: 27/04/2021 - 16:13

BTNO - Chiều 26.4, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu phối hợp Ủy ban bầu cử huyện, HĐND, UBND huyện tổ chức hội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Huyện Dương Minh Châu lập danh sách chính thức 52 ứng cử viên tại 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổng số đại biểu được bầu là 32 đại biểu.

Hội nghị quán triệt quy định về vận động bầu cử; hướng dẫn đề cương chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông tin tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 để ứng cử viên tham khảo viết chương trình hành động.

Theo đó, từ ngày 11 đến ngày 18.5, tại các đơn vị bầu cử, Ban thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tây Ninh, đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Anh Thi