Huyện Dương Minh Châu: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI 

Cập nhật ngày: 12/01/2021 - 16:51

BTNO - Sáng 12.1, UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho hơn 100 tín đồ tôn giáo, các chức sắc, chức việc, đại diện Ban công tác Mặt trận của 11 xã, thị trấn trong huyện.

Quan cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Đinh Quốc Huy–Phó Chủ tịch UB.MTTQVN huyện triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với nhiều điểm quan trọng về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới; những giải pháp trọng tâm của Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2020–2025, định hướng đến năm 2030.

Qua hội nghị, các thành viên tham dự nắm những nội dung cơ bản và tinh thần của các Nghị quyết. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó có phương hướng vận dụng cụ thể để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa Đảng bộ huyện Dương Minh Châu ngày càng phát triển.

Anh Thi