BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu: Tuyên truyền pháp luật cho tín đồ đạo Cao Đài

Cập nhật ngày: 11/03/2016 - 05:35

Tín đồ tôn giáo Cao Đài ở các xã Suối Đá, Phan, Phước Ninh và thị trấn Dương Minh Châu dự buổi tuyên truyền về Luật.

Có 120 đại biểu đại diện ban cai quản các họ đạo Cao Đài, chức sắc, chức việc và tín đồ của 4 xã Suối Đá, Phan, Phước Ninh và thị trấn Dương Minh Châu đã đến dự.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo các ngành liên quan tuyên truyền về một số điều khoản của Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế, Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020. Qua tuyên truyền nhằm nâng cao công tác giám sát của nhân dân trong việc thực hiện Luật và công tác bầu cử ĐBHQ và HĐND các cấp diễn ra vào tháng 5.2016 sắp tới.

Hôm nay, ngày 11.3, huyện Dương Minh Châu tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền Luật tại các xã Bến Củi, Phước Minh, Lộc Ninh, Truông Mít, Cầu Khởi, Chà Là và Bàu Năng.

HT