Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Huyện Gò Dầu có 11 đơn vị bầu cử 

Cập nhật ngày: 26/02/2021 - 10:16

BTNO - Chiều 25.2, Ủy ban bầu cử huyện Gò Dầu tổ chức phiên họp lần thứ hai để thông qua một số nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. Bà Vương Thị Thúy Oanh- Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh phiên họp.

Phiên họp thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử huyện; thông báo phân công nhiệm vụ Ủy ban bầu cử; tờ trình về việc đề nghị phân chia đơn vị bầu cử; tờ trình về việc công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thông qua kế hoạch giám sát công tác bầu cử…

Số đại biểu HĐND huyện Gò Dầu được bầu nhiệm kỳ 2021- 2026 là 34 đại biểu; số đơn vị bầu cử là 11, được bố trí ở mỗi xã một đơn vị bầu cử. Riêng Thị trấn và xã Thạnh Đức, mỗi địa phương có hai đơn vị bầu cử.

Lý Tài