BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015:

Huyện Gò Dầu dẫn đầu phong trào thi đua

Cập nhật ngày: 11/01/2016 - 04:35

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao cờ của UBND tỉnh cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gò Dầu và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Gò Dầu, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015.

Năm 2015, ngành Tuyên giáo các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tham mưu cấp uỷ các cấp chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương (khoá XI) và của Tỉnh uỷ; thường xuyên giám sát việc triển khai quán triệt các Nghị quyết ở cấp cơ sở nhằm chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, để việc quán triệt đạt kết quả cao.

Ngoài ra, ngành Tuyên giáo các cấp cũng đã tích cực, chủ động trong tham mưu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm 2015. Trong đó, tập trung tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động sôi nổi trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội quan tâm theo dõi và đặt niềm tin vào các đồng chí được bầu tham gia ban chấp hành đảng bộ từ cơ sở đến tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ ngành Tuyên giáo đã có sự đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh nhà trong năm qua.

Về phương hướng năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ đặc biệt tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh diễn ra trong năm 2016, nhất là tuyên truyền kết quả Đại hội XII của Đảng, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tăng cường công tác dự báo, nắm bắt dư luận để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gò Dầu và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Gò Dầu.

Tố Tuấn