BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Gò Dầu: Đầu tư xây dựng cơ bản đạt, vượt kế hoạch

Cập nhật ngày: 08/02/2014 - 11:25

Trường mẫu giáo Phước Đông đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: láng nhựa đường Xóm Bố - Bàu Đồn, đường Man Chà thuộc xã Bàu Đồn, đường đến Trung tâm xã Phước Đông, đường 15- 782 thuộc xã Phước Đông; xây mới trụ sở UBND của các xã: Phước Đông, Bàu Đồn, Hiệp Thạnh và các trường trung học cơ sở Phước Đông, trường mẫu giáo Phước Đông.

Các công trình được đầu tư xây dựng đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Nguyễn Bình