baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Gò Dầu: Sơ kết 3 năm học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 25/12/2009 - 05:50

Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu Diệp Thị Hiệp trao giấy khen cho các cá nhân.

Hội nghị được tổ chức vào ngày 25.12.2009. Qua 3 năm (2007-2009) triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Gò Dầu đã mở 143 lớp học tập các chuyên đề, với 5.989 lượt đảng viên (đạt tỷ lệ 99,25% số đảng viên của huyện) và 4.750 lượt cán bộ, công chức, viên chức (chiếm tỷ lệ 96,85%) tham dự. Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện… cũng tổ chức nhiều buổi học tập các chuyên đề cho hàng ngàn lượt công nhân viên chức, lao động, hội viên, các chức sắc tôn giáo tham dự. Huyện đoàn cấp 218 quyển sách “117 mẩu chuyện về Bác” cho tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc và chi đoàn học sinh trong các trường làm tài liệu sinh hoạt chi đoàn. Hầu hết những người tham gia học tập đã nhận thức đúng đắn về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Việc nhận thức không chỉ dừng lại ở học tập, quan trọng là phải thực hiện tốt những gì đã học và làm theo tấm gương của Bác suốt đời. Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đã chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến việc làm theo của từng cán bộ, đảng viên, công chức.

Tuy nhiên huyện Gò Dầu cũng còn những mặt làm chưa đạt yêu cầu trong cuộc vận động: Công tác điều hành lấy ý kiến quần chúng của một số trưởng ban công tác Mặt trận ấp còn nhiều hạn chế; trong thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vẫn còn tình trạng nể nang né tránh, phát biểu chung chung; các chi bộ trường học đóng góp ý kiến cho đảng viên, nhất là Bí thư chi bộ, hiệu trưởng hầu như không có khuyết điểm.

Tại hội nghị, Huyện uỷ Gò Dầu đã khen thưởng 8 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động.

D.H