BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Gò Dầu tập huấn bồi dưỡng kiến thức tôn giáo

Cập nhật ngày: 02/04/2010 - 06:00

Phòng Nội vụ huyện Gò Dầu phối hợp với Sở Nội vụ Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức tôn giáo, từ ngày 30.3 -2.4.2010. Có 90  người là cán bộ phụ trách công tác tôn giáo ở các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn và các ấp  trong huyện tham dự.

Các học viên ở huyện Gò Dầu đang dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức tôn giáo.

Qua 4 ngày dự lớp, các học viên được nghe ông Trang Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày 4 chuyên đề: Quan điểm đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; Đặc điểm từng tôn giáo; Nội dung quản lý Nhà nước về các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật hiện hành; Công tác an ninh về tôn giáo.

Được biết, đây là lớp thứ hai của huyện Gò Dầu. Trước đó, từ ngày 23-26.3.2010, huyện cũng đã mở một lớp bồi  dưỡng kiến thức tôn giáo với 70 học viên tham dự.

D.H