Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Huyện Gò Dầu: Trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên 

Cập nhật ngày: 13/11/2022 - 21:48

BTNO - Ngày 12.11, bà Phạm Thị Thúy Hằng- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gò Dầu đến dự và trao Huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ các xã Thạnh Đức và Phước Đông.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng-Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gò Dầu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Thạnh Đức.

Tại xã Phước Đông, Huy hiệu 50 tuổi Đảng trao cho đảng viên Phạm Văn Long, sinh năm 1952, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Phước Đức A; Huy hiệu 40 tuổi Đảng trao cho đảng viên Nguyễn Văn Trội, sinh năm 1958, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Phước Đức B.

Tại xã Thạnh Đức, Huy hiệu 40 tuổi Đảng trao cho đảng viên Nguyễn Văn Sanh, sinh năm 1958, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Bến Rộng; Huy hiệu 30 tuổi Đảng trao cho các đảng viên Võ Đông Sơ, sinh năm 1970, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Bến Đình và Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1962, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Bến Mương.

Tại xã Thanh Phước, Huy hiệu 40 tuổi Đảng trao cho các đảng viên: Phan Văn Sơn, sinh năm 1962, Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1957 cùng sinh hoạt tại Chi bộ ấp Trâm Vàng 2, đảng viên Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1961, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Cây Xoài; Huy hiệu 30 tuổi Đảng trao cho đảng viên Đinh Văn Hồng, sinh năm 1960, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Trâm Vàng 2.

Hữu Bảo