Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Huyện Tân Châu có 12 đơn vị bầu cử 

Cập nhật ngày: 26/02/2021 - 10:16

BTNO - Đến nay, việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Tân Châu đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và đúng trình tự theo Luật định.

Huyện Tân Châu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện do bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử và các tiểu ban, tổ thư ký của Ủy ban bầu cử cấp huyện. UB. MTTQ Việt Nam huyện và các xã thị trấn cũng đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ra ứng cử.

Dự kiến số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được giới thiệu ứng cử là 56 người. Sau khi hiệp thương lần thứ 3 còn 54 người (giảm 9 người so với nhiệm kỳ trước) để bầu 33 đại biểu.

Trong đó, có 24 đại biểu nữ, chiếm 42,86%; người dân tộc thiểu số là 3 đại biểu, chiếm 5,36%; tôn giáo 2 đại biểu, chiếm 3,57%. Toàn huyện có 12 đơn vị bầu cử (mỗi xã có một đơn vị bầu cử).

Công Điều