BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện uỷ Dương Minh Châu: Nâng cao hiệu quả việc thi hành kỷ luật trong Đảng

Cập nhật ngày: 30/05/2009 - 08:21

Ngày 29.5, Huyện uỷ Dương Minh Châu (DMC) đã tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện công tác thi hành kỷ luật trong Đảng (2006-2008). Trong 3 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh; Huyện uỷ DMC đã đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức được kỷ luật của Đảng và công tác thi hành kỷ luật trong Đảng là yếu tố rất quan trọng bảo đảm cho Đảng có sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thống nhất ý chí và hành động; gắn bó chặt chẽ các thành viên trong tổ chức Đảng; tăng cường sức chiến đấu của Đảng và giáo dục, rèn luyện đảng viên; duy trì sự tồn tại, hoạt động và phát triển của Đảng.

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ DMC đã thi hành kỷ luật 7 Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ sở (khiển trách 2, cảnh cáo 5) về các vi phạm: tinh thần trách nhiệm chưa cao; buông lỏng công tác kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực như quản lý, điều hành ngân sách, các nguồn vận động, quản lý đất công; không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu công khai minh bạch; ý thức chấp hành về nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước chưa nghiêm. Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ và UBKT cơ sở đã thi hành kỷ luật và tham mưu cấp uỷ thi hành kỷ luật 130 đảng viên (tăng 36 đảng viên so với nhiệm kỳ 2001-2005); trong đó có 7 Huyện uỷ viên, 25 Đảng uỷ viên, 13 Chi uỷ viên, 5 Bí thư và Phó Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 5 đảng viên giữ chức vụ chính quyền. 75 đảng viên không giữ chức vụ đảng, chính quyền. Nội dung vi phạm của đảng viên là: chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức kỷ luật kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức lối sống (quan hệ nam nữ bất chính), vi phạm Quy định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm (lợi dụng chức vụ quyền hạn, đưa và nhận hối lộ, đánh bạc ăn tiền, uống rượu bia đến mức bê tha…).

Qua 3 năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Đảng bộ huyện DMC đã có sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, lề lối làm việc trong tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cũng như trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao uy tín của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

NGUYỄN HỮU NGÃI