Huyện uỷ Dương Minh Châu: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6

Cập nhật ngày: 22/02/2013 - 09:11

Ông Nguyễn Văn Hợp- Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu phát biểu khai mạc hội nghị

(BTNO)- Trong 2 ngày 21-22.2.2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XI). Ông Nguyễn Văn Hợp- Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung về chính sách pháp luật về đất đai; Phát triển khoa học công nghệ; Kết luận về đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội – Ngân sách Nhà nước năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới;…

Được biết, trước khi tổ chức hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Dương Minh Châu đã có công văn gửi đến các đồng chí Huyện ủy viên, các chi, đảng bộ cơ sở về việc thực hiện một số nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Đồng thời trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành xây dựng Dự thảo 5 chương trình hành động của Huyện ủy nhằm đưa ra lấy ý kiến đóng góp tại hội nghị lần này.

Hoa Hiệp