baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện uỷ Dương Minh Châu: Triển khai các Kết luận của Đảng về y tế, giáo dục, dân số và khoa học công nghệ

Cập nhật ngày: 09/09/2009 - 05:50

Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho học sinh nghèo xã Phước Ninh, huyện DMC.

Ngày 9.9.2009, Huyện uỷ Dương Minh Châu đã tổ chức hội nghị triển khai các Kết luận số 42, 43, 44-KL/TW; thông báo Kết luận số 234, 242 TB/TW của Bộ Chính trị; thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương X và Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Căn cứ vào các kết luận của Trung ương về lĩnh vực y tế; dân số kế hoạch hoá gia đình; giáo dục & đào tạo; và khoa học công nghệ, liên hệ với tình hình thực tế của địa phương cho thấy: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân được quan tâm đúng mức. Thực trạng y tế cơ sở thay đổi nhanh theo hướng hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ cấu cán bộ; mạng lưới y tế rộng khắp từ huyện đến xã. Duy trì tốt đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; tỷ lệ bác sĩ đạt 4,1/1 vạn dân, việc khám chữa bệnh cho nhân dân kịp thời, không để dịch bệnh xảy ra. Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm xuống còn 1,1%, tỷ lệ vợ chồng sinh con thứ 3 còn dưới 5%, trong đó cán bộ, đảng viên không còn trường hợp nào sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 17,7%. Về giáo dục & đào tạo, được Đảng bộ, chính quyền, mặt trận các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, nhất là từ khi có Nghị quyết TW2 (khoá VIII), sự nghiệp giáo dục & đào tạo đã có bước phát triển vượt bậc, cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện, các xã đều có trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, huyện có 3 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Đội ngũ giáo viên gần 2 nghìn người, hầu hết được đào tạo cơ bản theo hướng chuẩn hoá, có 459 là đảng viên. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên về mọi mặt.

Về khoa học công nghệ (KHCN) và nhiệm vụ giải pháp phát triển KHCN đến năm 2020 cho thấy: Qua 12 năm thực hiện Nghị quyết TW2 (khoá VIII) việc triển khai áp dụng KHCN vào quá trình sản xuất và cuộc sống đã tạo ra bước phát triển vượt bậc về nhiều mặt, giải phóng sức lao động, đưa năng suất, chất lượng hàng hoá tăng cả về số lượng và chất lượng, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên cả 4 lĩnh vực y tế; dân số kế hoạch hoá gia đình; giáo dục & đào tạo; khoa học công nghệ ở DMC cũng còn bộc lộ hạn chế về một số mặt, chưa ngang tầm nhiệm vụ, sự phát triển chưa đều, chưa bền vững. Trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân về một số lĩnh vực chưa theo kịp sự phát triển chung của đất nước.

NGUYỄN KHẮC LUÂN