BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện ủy Hòa Thành: Tiếp tục kiểm điểm cá nhân Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết TW4

Cập nhật ngày: 11/11/2012 - 05:48
(BTNO)- Sau khi hoàn thành việc kiểm điểm tập thể Ban thường vụ, Huyện ủy Hòa Thành tiếp tục tổ chức kiểm điểm tự phê binh và phê bình các cá nhân trong Ban thường vụ theo tinh thần Nghị quyết TW4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Văn Không, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Tây Ninh đến dự và chỉ đạo.

Ông Nguyễn Minh Triều- Bí thư Huyện ủy Hòa Thành kiểm điểm cá nhân trước tập thể Ban thường vụ Huyện ủy Hòa Thành

Tại hội nghị, Bí thư huyện uỷ Hoà Thành Nguyễn Minh Triều đã thông báo kết luận chính thức bản kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ trong đợt kiểm điểm vừa qua. Sau đó cá nhân từng thành viên trong Ban thường vụ tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình trên cương vị công tác đã được phân công phụ trách.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Không- Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh nhấn mạnh: kết quả kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ vừa qua là một trong những nội dung quan trọng để từng cá nhân xem xét, soi rọi, đối chiếu với nhiệm vụ của mình và những gì có liên quan để kiểm điểm phê bình và tự phê bình, trong đó cũng tập trung vào 3 vấn đề cấp bách mà tinh thần Nghị quyết TW4 đã nêu. Việc kiểm điểm cá nhân phải thật sự nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn, tránh làm hình thức, qua loa.

Đây cũng là dịp để mọi người- trên mỗi cương vị công tác- tự nhìn nhận lại mình, xem cái gì còn hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực phụ trách. Từ bản kiểm điểm cá nhân, mọi người sẽ đóng góp ý kiến bổ sung trên tinh thần xây dựng nhằm phát huy mặt mạnh, tích cực, thấy rõ những hạn chế thiếu sót của cá nhân để khắc phục, từng bước thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao…

Nguyễn An