Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Infographic: 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ứng cử đại biểu Quốc hội ở đâu?

Cập nhật ngày: 23/04/2021 - 09:37

17/18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần thứ 5 liên tiếp ứng cử tại Hà Nội.

Infographic: 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ứng cử đại biểu Quốc hội ở đâu? - 1

Nguồn Zing News