baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh

Cập nhật ngày: 17/07/2009 - 07:47

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Học viện Quốc phòng

Ngày 16.7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và dự Lễ bế giảng năm học 2008 - 2009 của Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).

Phát biểu tại lễ bế giảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta đánh giá cao thành tích và sự đóng góp xứng đáng của Học viện Quốc phòng vào thành tựu chung của đất nước, của quân đội.

Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải quán triệt sâu sắc và vận dụng nhuần nhuyễn quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, đối nội, đối ngoại đều phải nắm vững và thực hiện đúng yêu cầu bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Quốc phòng, an ninh là sự nghiệp trọng đại của quốc gia. Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn nêu cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các thành quả cách mạng.

Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh luôn luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Nhà nước, cả hệ thống chính trị và của toàn dân dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng.

Phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng - an ninh với hoạt động đối ngoại, coi hoạt động đối ngoại là một phương thức bảo vệ đất nước, một dạng của hoạt động quốc phòng - an ninh có hiệu lực và hiệu quả cao.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục xứng đáng là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cao của Quân đội, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự của nước ta.

Đến nay, Học viện Quốc phòng đã đào tạo cho Quân đội hàng nghìn cán bộ cao cấp, chủ trì lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và các cơ quan nghiên cứu chỉ đạo chiến lược, nghiên cứu giảng dạy trong các nhà trường.

Hơn 10 năm qua, Học viện tổ chức 32 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 2000 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Học viện bám sát thực tiễn, nghiên cứu, đúc kết, xây dựng các đề tài khoa học trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh mang tầm chiến lược, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

(Theo chinhphu.vn)