Kết quả Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” tháng 9/2020 

Cập nhật ngày: 09/10/2020 - 16:09

BTNO - Kết thúc cuộc thi tháng 9.2020, có 12.172 lượt tham gia dự thi với 11.286 lượt đáp án đúng. Kết quả, 16 thí sinh có đáp án và lượt dự đoán chính xác (hoặc sai số thấp) đã đạt giải Cuộc thi tháng 9.2020.

Trang web chính thức của Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội”.

Được biết, đây là Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức nhằm tuyên truyền về lịch sử các kỳ đại hội của Đảng bộ tỉnh và tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cuộc thi diễn ra từ ngày 30.5.2020 đến ngày 30.9.2020.

Tháng 9.2020 là đợt cuối cùng của Cuộc thi. Dự kiến Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức hội nghị tổng kết trong tháng 10.2020.

Danh sách thí sinh đạt giải Cuộc thi Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên Internet và mạng xã hội Tháng 9.2020:

Hoàng Trần