BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH

Cập nhật ngày: 23/11/2011 - 11:02

Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIII diễn ra trong 2 ngày rưỡi

Đó là đánh giá của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong báo cáo trước Quốc hội về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, Quốc hội khoá XII tại phiên chất vấn sáng 23.11.

Các kiến nghị đã được trả lời đầy đủ

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sau khi phân loại các kiến nghị, còn lại 1.591 kiến nghị đã được chuyển đến các cơ quan Trung ương. Đến ngày 26.9.2011, các cơ quan đã trả lời đầy đủ về 1.591 kiến nghị của cử tri, trong đó Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trả lời đầy đủ 1.571 kiến nghị.

Trong số kiến nghị gửi Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ có 869 kiến nghị (57%) đã được đưa vào nội dung các văn bản quy phạm pháp luật như các giải pháp xoá đói, giảm nghèo; chính sách phát triển và bảo vệ rừng; chính sách tín dụng ưu đãi; chế độ phụ cấp công vụ; chế độ thâm niên, bảo lưu phụ cấp đứng lớp đối với giáo viên; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;…

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Biểu giá bán lẻ điện theo quy định của Luật Điện lực, bảo đảm việc hỗ trợ thông qua giá điện đúng đối tượng là hộ nghèo, hộ gia đình có thu nhập thấp; ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió; ban hành chính sách đối với người có uy tín cao trong đồng bào dân tộc thiểu số; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;…

Ngoài ra có 262 kiến nghị đang xem xét giải quyết, 187 kiến nghị được ghi nhận để ban hành chính sách trong thời gian tới, 125 kiến nghị được giải trình, cung cấp thông tin với cử tri, 101 kiến nghị sẽ được bộ, ngành phối hợp với chính quyền địa phương để nghiên cứu, giải quyết.

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri…

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBTVQH cũng đánh giá một số bộ, ngành giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm, nhiều văn bản trả lời cử tri của một số cơ quan còn thiếu cụ thể…

UBTVQH đề nghị các cơ quan đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản pháp luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

UBTVQH yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu tăng cường giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về những vấn đề cử tri kiến nghị, góp phần bảo đảm việc ban hành văn bản đúng thời gian quy định, phù hợp với nội dung của luật, pháp lệnh.

Liên quan đến các kiến nghị cử tri về tình trạng lạm thu không theo quy định của Luật giáo dục, UBTVQH đã tổng hợp và cho biết có 33 khoản thu ngoài học phí, học phí, nhiều nơi các khoản thu này bị lạm dụng và cao hơn nhiều lần so với học phí. Nhìn chung, việc thu, chi các khoản này ở nhiều trường không được công khai, minh bạch, gây bức xúc đối với phụ huynh học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều quan tâm, giải pháp ngăn chặn nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để tình trạng lạm thu và tình trạng lạm thu có chiều hướng ngày càng gia tăng.

UBTVQH yêu đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan trước hết cần sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng được miễn, giảm học phí, được hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa bảo đảm sự phù hợp với quy định trong Nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời xem xét lại quy định tất cả các cơ sở giáo dục cùng đồng loạt đều phải trích 40% học phí thu được để bảo đảm nguồn thực hiện mức lương tối thiểu tăng thêm- được coi là một nguyên nhân khiến các trường phải tăng thu ngoài quy định để thực hiện hoạt động giáo dục.

Theo chinhphu.vn