Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khắc phục các hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 

Cập nhật ngày: 05/10/2022 - 00:13

BTN - Thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đất đai nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân cũng như đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 như: vấn đề giải quyết TTHC còn nhiều bất cập về hồ sơ trễ hạn, hồ sơ chưa trả cho dân trên phần mềm Một cửa điện tử nhiều.

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã Hoà Thành.

Triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế

Trong 9 tháng năm 2022, hệ thống VPĐKĐĐ của tỉnh tiếp nhận 263.329 hồ sơ. Trong đó, 252.367 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 7.563 hồ sơ giải quyết trễ hạn; 2.666 hồ sơ chưa giải quyết (trong hạn); 926 hồ sơ chưa giải quyết (quá hạn).

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, để khắc phục các hạn chế, đơn vị đề nghị VPĐKĐĐ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và sửa đổi, bổ sung các TTHC về đất đai bảo đảm đúng quy định pháp luật; triển khai VPĐKĐĐ các chi nhánh thực hiện việc niêm yết TTHC về đất đai để người dân thuận tiện xem và nắm bắt thông tin, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC cho người dân.

Xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm- nhất là những trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không phối hợp giải quyết tốt các TTHC cho người dân, các trường hợp cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với các tổ chức, các nhân khi thực hiện thủ tục hành chính đất đai.

Bên cạnh đó, phối hợp với UBND cấp huyện có cơ chế kiểm soát việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm đúng quy định, chấn chỉnh và khắc phục có hiệu quả tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn; tập trung giải quyết các hồ sơ đang còn tồn đọng.

VPĐKĐĐ tỉnh thường xuyên tự kiểm tra, kiểm soát, khắc phục, không để lặp lại các hạn chế, thiếu sót trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), tách thửa đất; trong cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính ở cấp huyện, cấp xã như trong thời gian vừa qua.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đất đai, đặc biệt là phối hợp với các ngành để liên thông, liên kết dữ liệu trong tất cả các khâu của quá trình giải quyết về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; tăng cường hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai thông qua hình thức trực tuyến, tăng tính công khai minh bạch và bảo đảm các khâu trong quá trình giải quyết thủ tục của các cơ quan chức năng đều được kiểm soát và người dân được theo dõi; chấn chỉnh tình trạng kết thúc hồ sơ giải quyết trên phần mềm điện tử không đúng với thời gian giải quyết hồ sơ thực tế đang diễn ra trong thời gian vừa qua.

Hiện VPĐKĐĐ tỉnh đã hoàn thành 4 video clip hướng dẫn người dân điền mẫu phiếu trong các thủ tục: đăng ký cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký biến động chuyển nhượng - tặng cho QSDĐ, trích đo địa chính thửa đất.

Ngoài ra, VPĐKĐĐ tỉnh đã tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường và ban hành các công văn sau: Công văn số 2055 ngày 22.8.2022 về việc triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC về quy trình gửi tin nhắn xin lỗi người dân qua số điện thoại; Công văn số 5037 ngày 2.8.2022 về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ của tổ chức - công dân trên hệ thống Một cửa điện tử; Công văn số 1922 ngày 4.8.2022 về việc yêu cầu đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Công văn số 1986 ngày 12.8.2022 về việc yêu cầu rút kinh nghiệm, khắc phục trong giải quyết hồ sơ của công dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ngành Thuế tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xác định nghĩa vụ nộp thuế, cũng như phối hợp trong liên thông dữ liệu và giải quyết các thủ tục hồ sơ về nộp thuế bảo đảm thời gian, giảm phiền hà, chống tiêu cực. Hai đơn vị đang phối hợp chặt chẽ thực hiện kết nối liên thông phần mềm VBDLIS với phần mềm cơ quan Thuế.

Người dân đến làm thủ tục về đất đai ở huyện Dương Minh Châu.

Triển khai gửi tin nhắn cho người dân

Việc triển khai gửi tin nhắn cho người dân được thực hiện thí điểm ở 3 Chi nhánh VPĐKĐĐ (thành phố Tây Ninh, Châu Thành, Hoà Thành). Bước đầu ghi nhận một số kết quả tích cực: tin nhắn được gửi đến người dân ngay sau khi thao tác trên phần mềm; người dân hài lòng khi nhận được tin nhắn có kết quả giải quyết TTHC về đất đai. Bên cạnh đó, người dân biết được thông tin hồ sơ của mình mà không phải đi lại nhiều lần tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND các huyện, thị xã. Người dân nhận được tin nhắn đã đến nhận kết quả ngay, giải quyết được những phản ánh liên quan đến việc trả kết quả và hạn chế thấp nhất hồ sơ chưa trả cho dân.

Tuy nhiên, khó khăn đối với Chi nhánh Châu Thành là sau khi nhận được tin nhắn có kết quả, người dân đến bộ phận Một cửa để nhận kết quả theo nội dung tin nhắn đã gửi, nhưng do người dân đến cùng một thời điểm dẫn đến cán bộ trả kết quả không giải quyết kịp thời. Chi nhánh Hoà Thành, thành phố Tây Ninh, quá trình nhắn tin cho người dân nhận kết quả cũng gặp khó khăn do trong giai đoạn đầu thí điểm chưa quen thao tác, còn báo lỗi trong thao tác gửi tin, mất nhiều thời gian để xử lý.

Về hướng khắc phục, VPĐKĐĐ tỉnh cho biết, sau khi thực hiện toàn hệ thống việc nhắn tin cho người dân sẽ có hướng sắp xếp cán bộ tại bộ phận Một cửa nhằm đáp ứng việc trả kết quả cho người dân. Đồng thời, khắc phục việc lỗi phần mềm gửi tin nhắn; kiểm tra, giám sát thực hiện thao tác chuyên nghiệp và trả kết quả kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trúc Ly