BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh 

Cập nhật ngày: 18/06/2024 - 16:52

BTNO - Sáng 18.6, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Dự lễ khai giảng có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; cùng 56 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã và đang quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là yêu cầu khách quan trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng là cập nhật kiến thức mới để nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Từ đó cán bộ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; bổ sung những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn trên các lĩnh vực để nâng cao trình độ và tư duy, tăng cường khả năng phân tích, dự báo tình hình; hoàn thiện kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tự giác, gương mẫu, nỗ lực trong học tập, chấp hành nghiêm nội quy và kế hoạch học tập; tập trung và dành nhiều thời gian nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, địa phương.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 8 ngày, các học viên sẽ được giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II và lãnh đạo địa phương trao đổi, giới thiệu, truyềt đạt 12 chuyên đề về lý luận, thực tiễn kỹ năng công tác, giải quyết các vấn đề chung của Đảng và một số vấn đề thực tiễn của tỉnh; cập nhật những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các hội nghị Trung ương khoá XIII và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Tố Tuấn - Trọng Tám