baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ kiểm tra đảng cơ sở tại Tân Châu

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 04:00

Ngày 5.5.2009, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Tân Châu tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cho hơn 60 cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trên toàn huyện.

Tạo lớp học, các học viên sẽ được triển khai 4 chuyên đề về những nội dung chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở; và thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng. Kết thúc khoá học, học viên sẽ thảo luận để tiến hành viết bài thu hoạch.

Việc tổ chức lớp học này sẽ điều kiện giúp cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng nắm vững các kỹ năng về công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra của Đảng uỷ cơ sở. Từ đó vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước vào công tác thực tế tại địa phương, đơn vị. Nhằm phát huy và xây dựng cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh.

Hiền Lâm