BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II

Cập nhật ngày: 21/08/2013 - 05:43
HTML clipboard

Ngày 20.8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học tới dự và phát biểu.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương...

 

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu tại Lễ khai giảng - Ảnh: HM

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II gồm có 77 học viên, trong đó 1 đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; 25 đồng chí đang công tác tại các bộ, ban, ngành của Trung ương; 52 đồng chí công tác tại các địa phương trong cả nước.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học Tô Huy Rứa gửi lời chúc mừng đến các đồng chí học viên đã được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức Đảng tin tưởng cử tham dự lớp học này.

Đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định: Các đồng chí học viên tham dự lớp học này chính là nguồn cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chủ chốt của các địa phương, bộ, ban ngành ở Trung ương; là những chức danh cán bộ quan trọng trong hệ thống chính trị.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh cao cấp là nhiệm vụ quan trọng, vừa nhằm bổ sung kiến thức, năng lực quản lý để các đồng chí học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để các đồng chí chuẩn bị kiến thức, năng lực thực tiễn, đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh quy hoạch.

 

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với học viên - Ảnh: HM

Để lớp học đạt được những yêu cầu đề ra, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc nội dung từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học. Đi sâu nghiên cứu thấm nhuần những thành tựu phát triển mới về lý luận, thực tiễn và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm vừa qua. Tiếp tục trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác.

Đặc biệt, các học viên cần chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ; gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chủ động, tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu tổng kết thực tiễn, coi đây là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu…

Mặt khác, cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các địa phương, bộ, ngành liên quan trong việc bảo đảm tốt nhất các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức thành công lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp lần thứ hai./.

Hoàng Mẫn (cpv.org.vn)