Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, nhà tu hành các  tôn giáo  

Cập nhật ngày: 13/11/2012 - 05:38

(BTNO)- Sáng 12.11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP-AN) cho các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu và các chức sắc, nhà tu hành dự lễ khai giảng

Tham gia lớp học, các đại biểu được phổ biến về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và trách nhiệm của chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam;  phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; về Một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật an ninh quốc gia, Luật Đất đai, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, Pháp lệnh dự bị động viên; về Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh…

Lớp học diễn ra từ ngày 12 đến 14.11.2012, nhằm giúp các vị chức sắc, nhà tu hành nghiên cứu vận dụng, giáo dục tín đồ của tôn giáo mình thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh ở địa phương trong tình hình mới.

Hải Nam

 

 

 


Liên kết hữu ích