Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

Cập nhật ngày: 25/10/2020 - 02:03

BTNO - Ngày 24.10, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tây Ninh, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện hành chính quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Ngân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lễ khai giảng.

Đến dự có ông Nguyễn Hữu Ngân-Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình-Phó trưởng Bộ môn nhân sự và hành chính học thuộc Phân viện Học viện hành chính quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia khoá học có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Mục đích của khoá học nhằm củng cố, trang bị, bổ sung những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Khoá học diễn ra trong 7 tuần, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Nội dung khoá học gồm 9 chuyên đề: tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng áp dụng pháp luật; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ với truyền thông…

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Hữu Ngân-Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu các học viên tham gia học tập đạt kết quả tốt, tập trung nghiên cứu sâu các chuyên đề, trang bị và bổ sung kiến thức để vận dụng vào thực tiễn trong công tác điều hành, quản lý ở cơ quan, đơn vị và địa phương.

Châu Pha