Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội nông dân 

Cập nhật ngày: 04/07/2017 - 11:38

BTNO - Hôm 3.7, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân Tây Ninh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2017.

Tham gia bồi dưỡng có 70 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thành phố trong tỉnh.

Bà Phạm Thị Kim Anh- Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội nông dân Việt Nam trình bày chuyên đề Kỹ năng diễn thuyết trước công chúng.

Trong thời gian tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học tập, trao đổi và thảo luận 18 chuyên đề về: Kỹ năng diễn thuyết trước công chúng; Hội nông dân với công tác hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Phát triển nông nghiệp, nông thôn  và bảo vệ môi trường bền vững; Kỹ năng giao tiếp hành chính; Xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp tham gia liên kết trong chuỗi giá trị...

Khóa học diễn ra từ ngày 3-15.7.2017.

Thanh Nhi