BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng lớp cao cấp chính trị hệ không tập trung tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 27/09/2022 - 19:29

BTNO - Ngày 26.9, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khoá K73.B04 tại Tây Ninh. Tham dự có Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trần Thị Thanh Hằng.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai phát biểu khai giảng lớp học.

Tham gia lớp học có 60 học viên là cấp uỷ viên cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; trưởng phòng cấp tỉnh, cấp huyện và phó trưởng phòng quy hoạch cấp trưởng phòng cấp tỉnh, cấp huyện.

Phát biểu khai giảng lớp học, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đề nghị các học viên xác định đúng động cơ và thái độ học tập; đồng thời sắp xếp thời gian, công việc cơ quan một cách khoa học, hợp lý để tham gia đầy đủ khoá học; bên cạnh đó chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, nghiêm túc trong học tập và thi cử để có kết quả tốt nhất.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với học viên lớp học.

Trong thời gian học khoảng 18 tháng, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược; nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.

Tố Tuấn