BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8

Cập nhật ngày: 19/12/2012 - 06:02

(BTNO)- Sáng 18.12, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia khu vực 2 phối hợp với Trường Chính trị Tây Ninh khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 8. Đồng chí Võ Thiện Trí – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 8

Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 8 được học trong thời gian 2 năm (từ năm 2012 đến 2014) với 110 học viên. Trong 2 năm học, học viên được học 20 môn học về những kiến thức cơ bản hệ thống Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với phương pháp đào tạo mới, gắn giữa lý luận và thực tiễn, các học viên sẽ được nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức về mọi  mặt để vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tiễn khi trở về công tác tại địa phương, đơn vị.

 

ANH THẢO