BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất

Cập nhật ngày: 11/05/2009 - 08:34

Sáng nay 11.5, Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến dự.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Luật sư phải luôn nêu cao trách nhiệm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của công dân, doanh nghiệp, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa

Trong những năm qua, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến việc đổi mới quy chế, tổ chức hoạt động luật sư. Luật Luật sư ban hành năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư. Vì vậy, giới luật sư Việt Nam có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần tích cực bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Biểu dương những những đóng góp tích cực của các luật sư trong thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng chỉ ra những hạn chế của hoạt động luật sư như: tỉ lệ luật sư trên số dân ở nước ta còn thấp so với các nước trong khu vực và quốc tế; chất lượng hành nghề luật sư còn chưa đáp ứng đòi hỏi của xã hội ; một số luật sư chưa gương mẫu chấp hành pháp luật về hành nghề luật sư...

Trước yêu cầu của công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, luật sư phải luôn nêu cao trách nhiệm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của công dân, doanh nghiệp, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Uy tín nghề nghiệp đòi hỏi luật sư phải gương mẫu, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; nỗ lực học hỏi, trau dồi về đạo đức nghề nghiệp.

Tại Đại hội này, giới luật sư sẽ bầu ra Liên đoàn Luật sư Việt Nam- tổ chức xã hội nghề nghiệp thống nhất của các đoàn luật sư và luật sư trong cả nước. Để Liên đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, theo Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, vai trò của Liên đoàn, vai trò của cá nhân các luật sư và các đoàn luật sư thành viên là những yếu tố mang tính chất quyết định.

Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất

Liên đoàn Luật sư Việt Nam có trách nhiệm củng cố tổ chức xã hội nghề nghiệp của mình từ Trung ương tới địa phương; thực hiện chức năng là đầu mối đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư; tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế giữa luật sư Việt Nam với luật sư của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước về luật sư để phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Để làm được điều này, Liên đoàn phải hết sức chú ý công tác bồi dưỡng, giáo dục về tư tưởng, chính trị, nghề nghiệp, chuyên môn... nhất là kỹ năng về tranh tụng và tư vấn pháp luật cho đội ngũ luật sư; phấn đấu đến năm 2020, nước ta xây dựng được đội ngũ luật sư cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của xã hội và các đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ.

Trong ngày làm việc hôm nay (11.5), các đại biểu tham dự Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất; bầu Uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc... Đại hội sẽ làm việc tới hết buổi sáng 12.5.2009.

Những năm gần đây, đội ngũ luật sư Việt Nam phát triển nhanh chóng . Sau khi Pháp lệnh Luật sư năm 2001 và Luật Luật sư được ban hành, số lượng luật sư ở nước ta đã tăng từ 1.632 luật sư và 468 luật sư tập sự (tháng 9.2001) lên 5.334 luật sư và 2.000 luật sư tập sự (tính đến hết tháng 2/2009); trong đó 96,95% luật sư có bằng Cử nhân Luật.

(Theo chinhphu.vn)