BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc HLH Thanh niên Việt Nam VI

Cập nhật ngày: 27/04/2010 - 05:32

Sáng 27.4, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự Đại hội.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, trong lịch sử dân tộc, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng, hăng hái đi đầu trong mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, từ khi có Đảng, được Đảng và Bác Hồ quan tâm lãnh đạo, dìu dắt và rèn luyện, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã xung kích trên mọi mặt trận, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành thắng lợi lịch sử vẻ vang trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới, xây dựng Tổ quốc.

Tổng Bí thư khẳng định, thành tích và sự cống hiến của thanh niên Việt Nam là rất to lớn và đáng tự hào. Trong những năm qua, công tác thanh niên nói chung và của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào do Hội phát động đã đi vào cuộc sống, động viện, khích lệ thanh niên tích tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới, tình nguyện vì cộng đồng, vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng - dân chủ - văn minh”.

Tổng Bí thư mong rằng, thế hệ thanh niên ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng, dân tộc, thế hệ thanh niên đi trước; phần đấu học tập và rèn luyện, cống hiến cao nhất cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ: “Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Việt Nam xây dựng hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản cho thời gian từ 2010-2015 như: xây dựng 5.000 nhà nhân ái, 2.000 phòng học tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vận động thanh niên hiến tình nguyện 1 triệu đơn vị máu... Ngoài ra, nhiệm kỳ còn đặt mục tiêu liên kết với các cơ quan liên quan để hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho 1 triệu thanh niên, giải ngân 10.000 tỉ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 8,5 triệu hội viên...

Về phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015, anh Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Mục tiêu của nhiệm kỳ 6 là xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp; phát huy tài năng và sức trẻ của thanh niên trong hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại hội phát động trong thanh niên cả nước 3 cuộc vận động: Thanh niên sống đẹp - sống có ích, Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường và Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

(Theo VOV)